Виховна робота | Бібліотека | Правила користування шкільною бібліотекою
Правила користування шкільною бібліотекою

Із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05. 2001 р. № 319 і зареєстровані у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 р. за № 538/5729.

1. Загальні положення
1.1. Типові правила користування шкільною бібліотекою, розроблені у відповідності до Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» із змінами та доповненнями.
1.2. Право вільного та безкоштовного користування бібліотекою мають учні, вчителі і всі співробітники школи, а також батьки та студенти-практиканти.
1.3. Режим роботи бібліотеки узгоджується з годинами роботи школи.

2. Права користувачів
2.1. Користувач має право:

• безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-бібліографічний апарат;
• безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів навчальної, художньої, довідкової, науково-популярної, методичної та науково-педагогічної літератури;
• отримувати бібліотечно-бібліографічні та інформаційні знання, навички та вміння самостійного користування бібліотекою, книгою, інформацією;
• отримувати консультаційну та практичну допомогу в пошуку та виборі творі друку та інших джерел інформації;
2.2. брати участь у заходах, які проводить бібліотека;
2.3. брати участь у роботі бібліотечних рад;
2.4. одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою – 15 днів.
2.5. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.
2.6. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.
Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
2.7. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання видаються для користування тільки у читальному залі.
3. Обов’язки користувачів

3.1. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.
3.2. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.
3.3 Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою. (Пункт 3.5 в редакції Наказу Мінкультури № 319 від 25.05.2001)

4. Обов'язки бібліотек з обслуговування користувачів
Бібліотека зобов'язана:
• створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
• дбати про культуру обслуговування користувачів;
• формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
• задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань, клубів за інтересами;
• систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
• ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів
• створювати читацькі ради;
• звітувати перед користувачами бібліотеки.

Переглядів: 83
Дата публікації: 15:32 07.08.2018
Привітання

Кононенко Надія Василівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (стаття 30 закону України "Про освіту" )
Інформація для батьків
Поради батькамНаказ "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти"Нова українська школа

Шановні батьки!

Ваша дитина стала школярем. Життя її дуже змінилося. І психологічне значення цієї зміни нам вже відоме - це зміна провідного типу діяльності.

"Моє заповітне бажання - передати тобі ту життєву мудрість, яку називають умінням жити", - звертався в листах В.О. Сухомлинський до своєї доньки. Чи багато знайдеться батьків, які не підписалися б під цими словами видатного українського педагога.

Реалії ХХІ століття вкладають у поняття "уміння жити" свій осучаснений зміст. Хоча словосполучення "життєва мудрість" замінене на "життєві компетенції", постійним залишається прагнення педагогів і батьків допомогти дитині стати щасливою, знайти своє місце в житті.

Наші випускники
Пошук
Версія для слабо- зорих