Публічна інформація | Номеклатура справ
Номеклатура справ

ТАВІЛЬЖАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНІВ

ДВОРІЧАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ*

_____________ №___________

НА 2019 РІК

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Тавільжанської ЗОШ       І-ІІІ ступенів

Дворічанської районної ради

Харківської області

________________Н.В.Кононенко

«____» ________________2019 р.

 

Індекс справи

Заголовок справи

(тому, частини)

Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

 

             

 

1

2

3

4

5

 

01. Організація системи управління закладом

 

 

 

01-01

Урядові та галузеві документи про загальну середню освіту (укази, постанови, доручення, накази, інструкції, рішення колегії, вказівки Міністерства освіти і науки, України, накази відділу освіти, молоді та спорту тощо) (копії)

 

Доки не мине потреба

 

 

01-02

Накази директора школи  з основної діяльності

 

До ліквідації закладу

ст. 16а

 

01-03

Статут школи  та зміни до нього

 

До ліквідації закладу

ст. 30

 

01-04

Інструкція з питань діловодства у школі

 

Постійно

ст. 20а

 

01-05

Колективний договір, укладений між адміністрацією школи  та трудовим колективом

 

До ліквідації закладу

ст.395-а

 

01-06

Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

1 рік1
ст. 397

1

01-07

Річні плани роботи школи

 

    6 років

 

01-08

Протоколи засідань педагогічної ради

 

10 років

 ст. 14а

 

   01-09

Протоколи засідань Ради школи

 

Постійно ст. 14а

 

01-10

Протоколи загальних зборів трудового колективу

 

До ліквідації закладу

 

01-11

Документи (звіти, інформації тощо) щодо основних заходів з цивільного захисту

 

5 років
ст. 1192

 

01-12

Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені в разі зміни директора школи

 

До ліквідації закладу

 ст. 45а

 

01-13

 

 

Документи (акти, доповідні записки, довідки) тематичних та контрольних перевірок окремих напрямів діяльності школи  вищестоящими установами

 

5 років ЕПК
ст. 77

 

01-14

Контрольно-візитаційна книга

 

5 років

Ст.. 85

 

01-16

Журнал реєстрації наказів директора школи   з основної діяльності

 

До ліквідації закладу

ст. 121а

 

01-17

Журнал реєстрації вхідної документації

 

3 роки

ст. 122

 

01-18

Журнал реєстрації вихідної документації

 

3 роки

ст. 122

 

01-19

Журнал реєстрації протоколів засідань педагогічної ради

 

До ліквідації закладу

 ст. 121а

 

01-20

Журнал реєстрації протоколів засідань Ради школи

 

До ліквідації закладу

 ст. 121а

 

01-21

Журнал реєстрації протоколів загальних зборів колективу

 

До ліквідації закладу

 ст. 121а

 

01-22

Зведена номенклатура справ школи

 

5 років

ст.112-а

Після заміни новою

 

02. Організація системи шкільної освіти

 

 

 

02-01

Накази директора школи  щодо руху учнів

 

15 років
 

 

02-02

 Навчальний  план школи

 

До заміни новим Ст..553

 

02-03

Освітні програми закладу

 

До заміни новими

Ст..553

 

02-04

Річні статистичні звіти з усіх основних видів діяльності школи (ЗНЗ-1, № 77-РВК, №  83-РВК)

 

Постійно ст. 302б

 

02-05

Особові справи учнів

 

3 роки після закінчення

ст. 494б

 

02.06

Алфавітна книга запису учнів

 

10 років1

ст. 525є

 

 

 

02.07.

Документи (заяви, доповідні, довідки тощо) до наказів щодо руху учнів

 

5 років ЕПК
ст. 44б

 

02.08

Документи (протоколи, звіти, інформації) щодо організації роботи з питань закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації та випуску учнів

 

5 років ЕПК
 ст. 298

 

02-09

Документи (інформації, довідки, звіти  тощо) щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку

 

5 років ЕПК
 ст. 298

 

02-10

Документи (звіти, інформації тощо) щодо участі випускників загальноосвітніх навчальних закладів у зовнішньому незалежному оцінюванні

 

5 років
ЕПК
ст. 298

 

02-11

Документи (копії наказів, плани, інформації, звіти тощо) щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей

 

10 років
ст. 303, ст. 794

 ЕПК Держархіву Харківської обл(протокол від 23.02.2012    № 2)

02-12

Книга обліку  та видачі Похвальних листів і Похвальних грамот

 

10 років
після закінчення книги

 

02-13

Книга обліку видачі атестатів про повну загальну середню освіту

 

75 років
ст.531а

 

02-14

Книга обліку і видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту

 

75 років ст. 531а

 

02-15

Журнал реєстрації наказів щодо руху учнів

 

15 років ст. 121-в

 

02-16

Журнал обліку пропущених і заміщених уроків

 

5 років
ст. 630

 

 

03. Охорона дитинства

 

 

 

03-01

Списки дітей пільгових категорій

 

До заміни новими

Строк зберігання встановлено  ЕПК Держархіву Харківської

03-02

Документи (звіти, довідки, інформації) щодо організації харчування дітей в навчальних закладах

 

5 років ЕПК
ст. 44б, ст. 303

 

03-03

Акти розслідування нещасних випадків з дітьми

 

45 років ЕПК1
ст.453

 

03-04

Журнал реєстрації нещасних  випадків з дітьми

 

45 років1
ст. 477

1 Після закінчення

 

04. Охорона праці,  безпека життєдіяяльності

 

 

 

05-01

Нормативно-правові документи з питань охорони праці та техніки безпеки (копії)

 

Доки не мине потреба

 

05-02

Акти розслідування нещасних випадків з працівниками

 

45 років ЕПК1
ст.453

 

05-03

Журнал реєстрації  нещасних випадків з  працівниками

 

45 років1
ст. 477

Після закінчення

05-04

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці

 

10 років1
ст. 481

Після закінчення

05-05

Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки

 

10 років1
ст. 481

Після закінчення

05-06

Журнал реєстрації інструктажів з БЖД

 

10 років1
ст. 481

Після закінчення

 

06. Науково-методична робота

 

 

 

06-01

Нормативно-правові документи щодо організації науково-методичної роботи (копії)

 

Доки не мине потреба

 

06-02

Документи (Протоколи засідань атестаційної комісії школи,  звіти про проведення атестації) щодо атестації педагогічних працівників

 

5 років

Ст..636

 

06-03

Документи (плани, графіки, довідки) щодо здійснення виховної роботи

 

5 років
ст. 636

 

06-04

Документи (плани, протоколи, довідки, інформації тощо) щодо роботи шкільних методичних об’єднань

 

5 років 
ст. 14а

 

06-05

Документи (копії наказів, плани-графіки, листування тощо) про підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

 

5 років ЕПК
ст.618

 

06-06

Документи (довідки, інформації) про стан викладання базових дисциплін

 

5 років

 ЕПК ДержархівуХарківської обл..(прот. від16.03.2011 № 2)

06-07

Документи (заявки, умови проведення, довідки, програми,)учнівських олімпіад

 

5 років
ст. 64б

 

06-08

Журнал реєстрації протоколів засідань атестаційної комісії

 

3 роки
ст. 122

 

 

 

08. Робота з кадрами та громадянами

 

 

 

07-01

Накази директора школи  з кадрових питань

 

75 років
ст. 16б

 

07-02

Посадові інструкції  працівників школи

 

5 років1
ст. 43

1 Після заміни нови

 

Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії і витяги з наказів при прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк, характеристики, листки з обліку кадрів тощо) працівників школи, оригінали особистих документів офіційного походження (дипломи, атестати, посвідчення, свідоцтва, трудові книжки)

 

75 років1
ст.493в

1 Після звільнення

07-03

Документи про облік трудових книжок і вкладок до них

 

3 роки
ст. 511

 

07-04

Трудові книжки працівників школи

 

До запитання

Не за требу ані -50 років

07-05

Штатний розпис

 

75 років

Ст.37-а

 

07-06

Документи (подання, характеристики, звіти тощо) про подання на нагородження працівників державними, відомчими, регіональними нагородами

 

75 років ЕПК
ст. 654б

 

07-07

Журнал обліку особових справ працівників школи

 

75 років
ст. 528

 

07-08

Журнал реєстрації наказів директора школи з кадрових питань

 

75 років
ст. 121б

 

07-09

Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян

 

5 років
ст. 124

 

 

08. Архів

 

 

 

08-01

Справа фонду

 

 

Постійно

ст. 130

 

08-02

Описи справ постійного зберігання

 

Постійно
ст. 137а

 

08-03

Описи справ з особового складу

 

3 роки1

ст. 137

Після знищ.справ

08-04

Документи (положення,  протоколи засідань) експертної комісії з оцінки цінності документів

 

Постійно

Ст.. 14-а

 

 

Відповідальний за діловодство                                          ______________

 

« ___»___________2018 р.

 

 

СХВАЛЕНО      

Протокол засідання ЕК
Тавільжанської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів                         

 від  21.12.2018 р.№  1

ПОГОДЖЕНО

 Протокол засідання ЕК

відділу освіти, молоді та спорту Дворічанської

районної державної адміністрації

Харківської області

                                                                          

«21 ” грудня 2018 р.

Секретар __________

 

 

 

Підсумковий запис про категорії та кількість справ  Тавільжанської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, заведених у 2019 році в школі

 

 

За строками зберігання

 

Усього

У тому числі:

таких, що переходять

з позначкою «ЕПК»

Постійного

15

4

0

Тривалого (понад 10 років)

14

6

3

Тимчасового
(до 10 років включно)

40

18

7

Разом

69

28

10

 

 

 

Відповідальний за діловодство                   ___________________________       

 

 

 

« ____»____________2018    р.

 

Приєднані документи
Переглядів: 947
Дата публікації: 14:00 07.08.2018
Привітання

Кононенко Надія Василівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (стаття 30 закону України "Про освіту" )
Інформація для батьків
Поради батькамНаказ "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти"Нова українська школа

Шановні батьки!

Ваша дитина стала школярем. Життя її дуже змінилося. І психологічне значення цієї зміни нам вже відоме - це зміна провідного типу діяльності.

"Моє заповітне бажання - передати тобі ту життєву мудрість, яку називають умінням жити", - звертався в листах В.О. Сухомлинський до своєї доньки. Чи багато знайдеться батьків, які не підписалися б під цими словами видатного українського педагога.

Реалії ХХІ століття вкладають у поняття "уміння жити" свій осучаснений зміст. Хоча словосполучення "життєва мудрість" замінене на "життєві компетенції", постійним залишається прагнення педагогів і батьків допомогти дитині стати щасливою, знайти своє місце в житті.

Наші випускники
Пошук
Версія для слабо- зорих