Публічна інформація | Номеклатура справ
Номеклатура справ
ТАВІЛЬЖАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ДВОРІЧАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ* 03.01.208
№1 НА 2018РІК
ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Тавільжанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Дворічанської районної ради Харківської області ________________Н.В.Кононенко «01» грудня 2017 р.
Індекс справи Заголовок справи (тому, частини) Кількість справ (томів, частин) Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком Примітка
1 2 3 4 5
  01. Організація системи управління закладом      
01-01 Урядові та галузеві документи про загальну середню освіту (укази, постанови, доручення, накази, інструкції, рішення колегії, вказівки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України тощо) (копії)   Доки не мине потреба  
01-02 Накази директора школи з основної діяльності   Постійно ст. 16а  
01-03 Статут школи та зміни до нього   Постійно ст. 30  
01-04 Інструкція з питань діловодства у школі   Постійно ст. 20а  
01-05 Колективний договір, укладений між адміністрацією школи та трудовим колективом   Постійно ст.395-а  
01-06 Правила внутрішнього трудового розпорядку   1 рік1 ст. 397 1 Після заміни новими
01-07 Протоколи нарад при керівництві школи   5 років ЕПК ст. 13  
01-08 Протоколи засідань педагогічної ради   Постійно ст. 14а  
01-09 Протоколи засідань Ради школи   Постійно ст. 14а  
01-10 Протоколи загальних зборів трудового колективу   Постійно ст.12а  
01-11 Протоколи загальношкільних батьківських зборів   Постійно ст. 12а  
01-12 Річні плани роботи школи   Постійно1 ст. 157а 1За наявності відповідних звітів – 5 р.
01-13 Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені в разі зміни директора школи   Постійно ст. 45а  
01-14 Паспорт школи   Постійно ст. 541  
01-16 Документи (атестати, протоколи, рішення, звіти, книги реєстрації тощо) з державної атестації школи   Постійно ст. 48  
01-17 Документи (акти, доповідні записки, довідки) тематичних та контрольних перевірок окремих напрямів діяльності школи вищестоящими установами   5 років ЕПК ст. 77  
01-18 Контрольно-візитаційна книга   3 роки після закінчен-ня книги Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Держархіву Харківської обл.(прот.№2 23.02.2012
01-19 Журнал реєстрації наказів директора школи з основної діяльності   Постійно ст. 121а  
01-20 Журнал реєстрації вхідної документації   3 роки ст. 122  
01-21 Журнал реєстрації вихідної документації   3 роки ст. 122  
01-22 Журнал реєстрації телефонограм   1 рік ст. 126  
01-23 Журнал реєстрації протоколів засідань педагогічної ради   Постійно ст. 121а  
01-24 Журнал реєстрації протоколів засідань Ради школи   Постійно ст. 121а  
01-25 Журнал реєстрації протоколів загальних зборів колективу   Постійно ст. 121а  
01-26 Книга обліку педагогічних працівників   50 років Наказ МОН України від 23.06.2000 № 240
01-27 Книга обліку наслідків внутрішнього контролю   5 років Наказ МОН України від 23.06.2000 № 240
01-28 Зведена номенклатура справ школи (інтернату)   5 років ст.112-а Після заміни новою та за умови складення зведених описів справ школи
  02. Організація системи шкільної освіти      
02-01 Накази директора школи щодо руху учнів   75 років ст. 16б  
02-02 Річний робочий навчальний план школи   Постійно ст. 552  
02-03 Річні статистичні звіти з усіх основних видів діяльності школи   Постійно ст. 302б  
02-04 Особові справи учнів   3 роки1 ст. 494б 1Після закінчення або вибуття
02-05 Алфавітна книга запису учнів   10 років1 ст. 525є 1За відсутності наказів про зарахування, відрахування, випуск, а також особових справ – 75 років
02-06 Документи (заяви, доповідні, довідки тощо) до наказів щодо руху учнів   5 років ЕПК ст. 44б  
02-07 Документи (протоколи експертиз, звіти, довідки, інформації тощо) щодо організації роботи з питань закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації та випуску учнів   5 років ЕПК ст. 298  
02-08 Документи (копії наказів, інформації, довідки, звіти тощо) щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку   5 років ЕПК ст. 298  
02-09 Документи (подання, звіти, інформації тощо) щодо участі випускників загальноосвітніх навчальних закладів у зовнішньому незалежному оцінюванні   5 років ЕПК ст. 298  
02-10 Документи (копії наказів, плани, інформації, звіти тощо) щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей   10 років ст. 303, ст. 794 Схвалено на засіданні ЕПК Держархіву Харківської обл(протокол від 23.02.2012 № 2)
02-11 Книга обліку та видачі Похвальних листів і Похвальних грамот   15 років після закінчення книги Схвалено на засіданні ЕПК Держархіву Харківської області (протокол від23.02.2012 № 2
02-12 Книга обліку видачі атестатів про повну загальну середню освіту   75 років ст.531а  
02-13 Книга обліку і видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту   75 років ст. 531а  
02-14 Класні журнали   5 років ст. 590  
02-15 Журнал реєстрації наказів щодо руху учнів   75 років ст. 121б  
02-16 Журнал обліку роботи гуртків, факультативів   5 років ст. 630  
02-17 Журнал обліку пропущених і заміщених уроків   5 років ст. 630  
02-18 Журнал обліку робочого часу обслуговуючого персоналу   5 років ст. 630  
  03. Організація цивільного захисту      
03-01 Нормативно-правові документи з питань організації цивільного захисту (копії)   Доки не мине потреба  
03-02 Документи (звіти, інформації тощо) щодо основних заходів з цивільного захисту   5 років ст. 1192  
  04. Охорона дитинства      
04-01 Нормативно-правові документи з питань охорони дитинства (копії)   Доки не мине потреба  
04-02 Списки дітей пільгових категорій   До заміни новими Строк зберігання встановлено ЕПК Держархіву Харківської обл(прот.від 06.03.2011 № 2)
04-03 Документи (довідки, звіти, інформації тощо) щодо роботи з дітьми, які потребують соціального захисту   5 років ЕПК ст. 44б, ст. 303  
04-04 Документи (звіти, довідки, інформації) щодо організації харчування дітей в навчальних закладах   5 років ЕПК ст. 44б, ст. 303  
04-05 Документи (копії наказів, листи, програми, інформації тощо) щодо медичного обслуговування та охорони здоров’я учасників навчально-виховного процесу   5 років ЕПК ст. 44б, ст. 303  
04-06 Акти розслідування нещасних випадків з дітьми   45 років ЕПК1 ст.453 1По­в’я­за­ні із зна­ч­ни­ми ма­те­рі­аль­ни­ми зби­т­ка­ми та люд­сь­ки­ми жертвами– постійно
04-07 Журнал реєстрації нещасних випадків з дітьми   45 років1 ст. 477 1Після закінчення журналу
  05. Охорона праці, техніка безпеки      
05-01 Нормативно-правові документи з питань охорони праці та техніки безпеки (копії)   Доки не мине потреба  
05-02 Документи (протоколи, звіти, довідки, інформації тощо) з охорони праці та техніки безпеки   5 років ЕПК ст. 437  
05-03 Акти розслідування нещасних випадків з працівниками   45 років ЕПК1 ст.453 1По­в’я­за­ні із зна­ч­ни­ми ма­те­рі­аль­ни­ми зби­т­ка­ми та люд­сь­ки­ми жерт­ва­ми– постійно
05-04 Журнал реєстрації нещасних випадків з працівниками   45 років1 ст. 477 1 Після закінчення журналу
05-05 Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки   10 років1 ст. 481 1 Після закінчення журналу
05-06 Журнал реєстрації інструктажів з БЖД   10 років1 ст. 481 1 Після закінчення журналу
  06. Науково-методична робота      
06-01 Нормативно-правові документи щодо організації науково-методичної роботи (копії)   Доки не мине потреба  
06-02 Матеріали щодо атестації педагогічних працівників (Протоколи засідань атестаційної комісії школи, звіти про проведення атестації)   5 років ст. 636  
06-03 Документи (протоколи, довідки, звіти, інформації, обґрунтування тощо) з атестації школи   Постійно ст. 48  
06-04 Документи (звіти, інформації тощо) щодо організації методичної роботи   5 років ст. 303  
06-05 Документи щодо здійснення виховної роботи (накази, розпорядження, листи тощо) (копії)   Доки не мине потреба  
06-06 Документи (плани, протоколи, довідки, інформації тощо) щодо роботи шкільних методичних об’єднань   Постійно ст. 14а  
06-07 Документи (копії наказів, плани-графіки, листування тощо) про підвищення кваліфікації педагогічних кадрів   5 років ЕПК ст.618  
06-08 Документи (акти, довідки, інформації) про стан викладання базових дисциплін   5 років Строк зберігання встановлено ЕПК ДержархівуХарківської обл..(прот. від16.03.2011 № 2)
06-09 Документи (програми, звіти, інформації, доповіді, довідки тощо) щодо роботи з обдарованими дітьми   5 років ЕПК ст. 44б ст. 298  
06-10 Документи (плани, акти, звіти, довідки, інформації тощо) щодо роботи з дітьми, схильними до правопорушень   5 років ЕПК ст. 44б, ст. 298  
06-11 Документи (заявки, умови проведення, довідки, програми,)учнівських олімпіад   5 років ст. 64б  
06-12 Журнал реєстрації протоколів засідань атестаційної комісії   3 роки ст. 122  
  07. Зміцнення навчально-матеріальної бази      
07-01 Акти перевірок готовності школи до нового навчального року   5 років Наказ МОН України від 23.06.2000 № 240
07-02 Документи (звіти, інформації тощо) щодо використання енергоносіїв   3 роки ст. 1904  
  08. Робота з кадрами та громадянами      
08-01 Накази директора школи з кадрових питань   75 років ст. 16б  
08-02 Посадові інструкції працівників школи   5 років1 ст. 43 1 Після заміни новими
08-03 Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії і витяги з наказів при прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк, характеристики, листки з обліку кадрів тощо) працівників школи, оригінали особистих документів офіційного походження (дипломи, атестати, посвідчення, свідоцтва, трудові книжки)   75 років1 ст.493в 1 Після звільнення
08-04 Документи (заяви, індивідуальні плани, звіти, біографічні довідки тощо) щодо роботи з кадровим резервом   5 років ст. 525е  
08-05 Документи (звіти, акти, відомості) про облік трудових книжок і вкладок до них   3 роки ст. 511  
08-06 Трудові книжки працівників школи      
08-07 Штатний розпис      
08-08 Документи (подання, характеристики, звіти тощо) про подання на нагородженняпрацівників державними, відомчими, регіональними нагородами   75 років ЕПК ст. 654б  
08-09 Журнал обліку особових справ працівників школи   75 років ст. 528  
08-10 Журнал реєстрації наказів директора школи з кадрових питань   75 років ст. 121б  
08-11 Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян   5 років ст. 124  
  09. Архів      
09-01 Справа фонду   Постійно ст. 130  
09-02 Описи справ постійного зберігання   Постійно ст. 137а  
09-03 Описи справ з особового складу   3 роки1 ст. 137 1Після знищення справ
         

Відповідальний за діловодство ______________

« ___»___________2017 р.

СХВАЛЕНО Протокол засідання ЕК Тавільжанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів від 01.12.2017 р.№ 1 ПОГОДЖЕНО Протокол засідання ЕК відділу освіти, молоді та спорту Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області від “ ” грудня 2016 р. № Секретар __________

Підсумковий запис про категорії та кількість справ Тавільжанської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, заведених у 2016 році в школі

За строками зберігання Усього У тому числі:
таких, що переходять з позначкою «ЕПК»
Постійного 22 8  
Тривалого (понад 10 років) 21 17 3
Тимчасового (до 10 років включно) 46 19 15
Разом 89 44 18

Відповідальний за діловодство ___________________________

« ____»____________20__ р.

Приєднані документи:

Номенклатура Тавільжанська ЗОШ 2017
Переглядів: 149
Дата публікації: 14:00 07.08.2018
Привітання

Кононенко Надія Василівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Стаття 30 закону України "Про освіту" Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти
Інформація для батьків
Наші випускники
Пошук
Версія для слабо- зорих