Публічна інформація | Номеклатура справ
Номеклатура справ
ТАВІЛЬЖАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ДВОРІЧАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ* 03.01.208
№1 НА 2018РІК
ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Тавільжанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Дворічанської районної ради Харківської області ________________Н.В.Кононенко «01» грудня 2017 р.
Індекс справи Заголовок справи (тому, частини) Кількість справ (томів, частин) Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком Примітка
1 2 3 4 5
  01. Організація системи управління закладом      
01-01 Урядові та галузеві документи про загальну середню освіту (укази, постанови, доручення, накази, інструкції, рішення колегії, вказівки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України тощо) (копії)   Доки не мине потреба  
01-02 Накази директора школи з основної діяльності   Постійно ст. 16а  
01-03 Статут школи та зміни до нього   Постійно ст. 30  
01-04 Інструкція з питань діловодства у школі   Постійно ст. 20а  
01-05 Колективний договір, укладений між адміністрацією школи та трудовим колективом   Постійно ст.395-а  
01-06 Правила внутрішнього трудового розпорядку   1 рік1 ст. 397 1 Після заміни новими
01-07 Протоколи нарад при керівництві школи   5 років ЕПК ст. 13  
01-08 Протоколи засідань педагогічної ради   Постійно ст. 14а  
01-09 Протоколи засідань Ради школи   Постійно ст. 14а  
01-10 Протоколи загальних зборів трудового колективу   Постійно ст.12а  
01-11 Протоколи загальношкільних батьківських зборів   Постійно ст. 12а  
01-12 Річні плани роботи школи   Постійно1 ст. 157а 1За наявності відповідних звітів – 5 р.
01-13 Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені в разі зміни директора школи   Постійно ст. 45а  
01-14 Паспорт школи   Постійно ст. 541  
01-16 Документи (атестати, протоколи, рішення, звіти, книги реєстрації тощо) з державної атестації школи   Постійно ст. 48  
01-17 Документи (акти, доповідні записки, довідки) тематичних та контрольних перевірок окремих напрямів діяльності школи вищестоящими установами   5 років ЕПК ст. 77  
01-18 Контрольно-візитаційна книга   3 роки після закінчен-ня книги Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Держархіву Харківської обл.(прот.№2 23.02.2012
01-19 Журнал реєстрації наказів директора школи з основної діяльності   Постійно ст. 121а  
01-20 Журнал реєстрації вхідної документації   3 роки ст. 122  
01-21 Журнал реєстрації вихідної документації   3 роки ст. 122  
01-22 Журнал реєстрації телефонограм   1 рік ст. 126  
01-23 Журнал реєстрації протоколів засідань педагогічної ради   Постійно ст. 121а  
01-24 Журнал реєстрації протоколів засідань Ради школи   Постійно ст. 121а  
01-25 Журнал реєстрації протоколів загальних зборів колективу   Постійно ст. 121а  
01-26 Книга обліку педагогічних працівників   50 років Наказ МОН України від 23.06.2000 № 240
01-27 Книга обліку наслідків внутрішнього контролю   5 років Наказ МОН України від 23.06.2000 № 240
01-28 Зведена номенклатура справ школи (інтернату)   5 років ст.112-а Після заміни новою та за умови складення зведених описів справ школи
  02. Організація системи шкільної освіти      
02-01 Накази директора школи щодо руху учнів   75 років ст. 16б  
02-02 Річний робочий навчальний план школи   Постійно ст. 552  
02-03 Річні статистичні звіти з усіх основних видів діяльності школи   Постійно ст. 302б  
02-04 Особові справи учнів   3 роки1 ст. 494б 1Після закінчення або вибуття
02-05 Алфавітна книга запису учнів   10 років1 ст. 525є 1За відсутності наказів про зарахування, відрахування, випуск, а також особових справ – 75 років
02-06 Документи (заяви, доповідні, довідки тощо) до наказів щодо руху учнів   5 років ЕПК ст. 44б  
02-07 Документи (протоколи експертиз, звіти, довідки, інформації тощо) щодо організації роботи з питань закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації та випуску учнів   5 років ЕПК ст. 298  
02-08 Документи (копії наказів, інформації, довідки, звіти тощо) щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку   5 років ЕПК ст. 298  
02-09 Документи (подання, звіти, інформації тощо) щодо участі випускників загальноосвітніх навчальних закладів у зовнішньому незалежному оцінюванні   5 років ЕПК ст. 298  
02-10 Документи (копії наказів, плани, інформації, звіти тощо) щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей   10 років ст. 303, ст. 794 Схвалено на засіданні ЕПК Держархіву Харківської обл(протокол від 23.02.2012 № 2)
02-11 Книга обліку та видачі Похвальних листів і Похвальних грамот   15 років після закінчення книги Схвалено на засіданні ЕПК Держархіву Харківської області (протокол від23.02.2012 № 2
02-12 Книга обліку видачі атестатів про повну загальну середню освіту   75 років ст.531а  
02-13 Книга обліку і видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту   75 років ст. 531а  
02-14 Класні журнали   5 років ст. 590  
02-15 Журнал реєстрації наказів щодо руху учнів   75 років ст. 121б  
02-16 Журнал обліку роботи гуртків, факультативів   5 років ст. 630  
02-17 Журнал обліку пропущених і заміщених уроків   5 років ст. 630  
02-18 Журнал обліку робочого часу обслуговуючого персоналу   5 років ст. 630  
  03. Організація цивільного захисту      
03-01 Нормативно-правові документи з питань організації цивільного захисту (копії)   Доки не мине потреба  
03-02 Документи (звіти, інформації тощо) щодо основних заходів з цивільного захисту   5 років ст. 1192  
  04. Охорона дитинства      
04-01 Нормативно-правові документи з питань охорони дитинства (копії)   Доки не мине потреба  
04-02 Списки дітей пільгових категорій   До заміни новими Строк зберігання встановлено ЕПК Держархіву Харківської обл(прот.від 06.03.2011 № 2)
04-03 Документи (довідки, звіти, інформації тощо) щодо роботи з дітьми, які потребують соціального захисту   5 років ЕПК ст. 44б, ст. 303  
04-04 Документи (звіти, довідки, інформації) щодо організації харчування дітей в навчальних закладах   5 років ЕПК ст. 44б, ст. 303  
04-05 Документи (копії наказів, листи, програми, інформації тощо) щодо медичного обслуговування та охорони здоров’я учасників навчально-виховного процесу   5 років ЕПК ст. 44б, ст. 303  
04-06 Акти розслідування нещасних випадків з дітьми   45 років ЕПК1 ст.453 1По­в’я­за­ні із зна­ч­ни­ми ма­те­рі­аль­ни­ми зби­т­ка­ми та люд­сь­ки­ми жертвами– постійно
04-07 Журнал реєстрації нещасних випадків з дітьми   45 років1 ст. 477 1Після закінчення журналу
  05. Охорона праці, техніка безпеки      
05-01 Нормативно-правові документи з питань охорони праці та техніки безпеки (копії)   Доки не мине потреба  
05-02 Документи (протоколи, звіти, довідки, інформації тощо) з охорони праці та техніки безпеки   5 років ЕПК ст. 437  
05-03 Акти розслідування нещасних випадків з працівниками   45 років ЕПК1 ст.453 1По­в’я­за­ні із зна­ч­ни­ми ма­те­рі­аль­ни­ми зби­т­ка­ми та люд­сь­ки­ми жерт­ва­ми– постійно
05-04 Журнал реєстрації нещасних випадків з працівниками   45 років1 ст. 477 1 Після закінчення журналу
05-05 Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки   10 років1 ст. 481 1 Після закінчення журналу
05-06 Журнал реєстрації інструктажів з БЖД   10 років1 ст. 481 1 Після закінчення журналу
  06. Науково-методична робота      
06-01 Нормативно-правові документи щодо організації науково-методичної роботи (копії)   Доки не мине потреба  
06-02 Матеріали щодо атестації педагогічних працівників (Протоколи засідань атестаційної комісії школи, звіти про проведення атестації)   5 років ст. 636  
06-03 Документи (протоколи, довідки, звіти, інформації, обґрунтування тощо) з атестації школи   Постійно ст. 48  
06-04 Документи (звіти, інформації тощо) щодо організації методичної роботи   5 років ст. 303  
06-05 Документи щодо здійснення виховної роботи (накази, розпорядження, листи тощо) (копії)   Доки не мине потреба  
06-06 Документи (плани, протоколи, довідки, інформації тощо) щодо роботи шкільних методичних об’єднань   Постійно ст. 14а  
06-07 Документи (копії наказів, плани-графіки, листування тощо) про підвищення кваліфікації педагогічних кадрів   5 років ЕПК ст.618  
06-08 Документи (акти, довідки, інформації) про стан викладання базових дисциплін   5 років Строк зберігання встановлено ЕПК ДержархівуХарківської обл..(прот. від16.03.2011 № 2)
06-09 Документи (програми, звіти, інформації, доповіді, довідки тощо) щодо роботи з обдарованими дітьми   5 років ЕПК ст. 44б ст. 298  
06-10 Документи (плани, акти, звіти, довідки, інформації тощо) щодо роботи з дітьми, схильними до правопорушень   5 років ЕПК ст. 44б, ст. 298  
06-11 Документи (заявки, умови проведення, довідки, програми,)учнівських олімпіад   5 років ст. 64б  
06-12 Журнал реєстрації протоколів засідань атестаційної комісії   3 роки ст. 122  
  07. Зміцнення навчально-матеріальної бази      
07-01 Акти перевірок готовності школи до нового навчального року   5 років Наказ МОН України від 23.06.2000 № 240
07-02 Документи (звіти, інформації тощо) щодо використання енергоносіїв   3 роки ст. 1904  
  08. Робота з кадрами та громадянами      
08-01 Накази директора школи з кадрових питань   75 років ст. 16б  
08-02 Посадові інструкції працівників школи   5 років1 ст. 43 1 Після заміни новими
08-03 Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії і витяги з наказів при прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк, характеристики, листки з обліку кадрів тощо) працівників школи, оригінали особистих документів офіційного походження (дипломи, атестати, посвідчення, свідоцтва, трудові книжки)   75 років1 ст.493в 1 Після звільнення
08-04 Документи (заяви, індивідуальні плани, звіти, біографічні довідки тощо) щодо роботи з кадровим резервом   5 років ст. 525е  
08-05 Документи (звіти, акти, відомості) про облік трудових книжок і вкладок до них   3 роки ст. 511  
08-06 Трудові книжки працівників школи      
08-07 Штатний розпис      
08-08 Документи (подання, характеристики, звіти тощо) про подання на нагородженняпрацівників державними, відомчими, регіональними нагородами   75 років ЕПК ст. 654б  
08-09 Журнал обліку особових справ працівників школи   75 років ст. 528  
08-10 Журнал реєстрації наказів директора школи з кадрових питань   75 років ст. 121б  
08-11 Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян   5 років ст. 124  
  09. Архів      
09-01 Справа фонду   Постійно ст. 130  
09-02 Описи справ постійного зберігання   Постійно ст. 137а  
09-03 Описи справ з особового складу   3 роки1 ст. 137 1Після знищення справ
         

Відповідальний за діловодство ______________

« ___»___________2017 р.

СХВАЛЕНО Протокол засідання ЕК Тавільжанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів від 01.12.2017 р.№ 1 ПОГОДЖЕНО Протокол засідання ЕК відділу освіти, молоді та спорту Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області від “ ” грудня 2016 р. № Секретар __________

Підсумковий запис про категорії та кількість справ Тавільжанської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, заведених у 2016 році в школі

За строками зберігання Усього У тому числі:
таких, що переходять з позначкою «ЕПК»
Постійного 22 8  
Тривалого (понад 10 років) 21 17 3
Тимчасового (до 10 років включно) 46 19 15
Разом 89 44 18

Відповідальний за діловодство ___________________________

« ____»____________20__ р.

Приєднані документи
Переглядів: 291
Дата публікації: 14:00 07.08.2018
Привітання

Кононенко Надія Василівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (стаття 30 закону України "Про освіту" )
Наші випускники
Пошук
Версія для слабо- зорих