Публічна інформація | Номеклатура справ
Номеклатура справ

ТАВІЛЬЖАНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНІВ

ДВОРІЧАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ*

_____________ №___________

НА 2019 РІК

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Тавільжанської ЗОШ       І-ІІІ ступенів

Дворічанської районної ради

Харківської області

________________Н.В.Кононенко

«____» ________________2019 р.

 

Індекс справи

Заголовок справи

(тому, частини)

Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

 

             

 

1

2

3

4

5

 

01. Організація системи управління закладом

 

 

 

01-01

Урядові та галузеві документи про загальну середню освіту (укази, постанови, доручення, накази, інструкції, рішення колегії, вказівки Міністерства освіти і науки, України, накази відділу освіти, молоді та спорту тощо) (копії)

 

Доки не мине потреба

 

 

01-02

Накази директора школи  з основної діяльності

 

До ліквідації закладу

ст. 16а

 

01-03

Статут школи  та зміни до нього

 

До ліквідації закладу

ст. 30

 

01-04

Інструкція з питань діловодства у школі

 

Постійно

ст. 20а

 

01-05

Колективний договір, укладений між адміністрацією школи  та трудовим колективом

 

До ліквідації закладу

ст.395-а

 

01-06

Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

1 рік1
ст. 397

1

01-07

Річні плани роботи школи

 

    6 років

 

01-08

Протоколи засідань педагогічної ради

 

10 років

 ст. 14а

 

   01-09

Протоколи засідань Ради школи

 

Постійно ст. 14а

 

01-10

Протоколи загальних зборів трудового колективу

 

До ліквідації закладу

 

01-11

Документи (звіти, інформації тощо) щодо основних заходів з цивільного захисту

 

5 років
ст. 1192

 

01-12

Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені в разі зміни директора школи

 

До ліквідації закладу

 ст. 45а

 

01-13

 

 

Документи (акти, доповідні записки, довідки) тематичних та контрольних перевірок окремих напрямів діяльності школи  вищестоящими установами

 

5 років ЕПК
ст. 77

 

01-14

Контрольно-візитаційна книга

 

5 років

Ст.. 85

 

01-16

Журнал реєстрації наказів директора школи   з основної діяльності

 

До ліквідації закладу

ст. 121а

 

01-17

Журнал реєстрації вхідної документації

 

3 роки

ст. 122

 

01-18

Журнал реєстрації вихідної документації

 

3 роки

ст. 122

 

01-19

Журнал реєстрації протоколів засідань педагогічної ради

 

До ліквідації закладу

 ст. 121а

 

01-20

Журнал реєстрації протоколів засідань Ради школи

 

До ліквідації закладу

 ст. 121а

 

01-21

Журнал реєстрації протоколів загальних зборів колективу

 

До ліквідації закладу

 ст. 121а

 

01-22

Зведена номенклатура справ школи

 

5 років

ст.112-а

Після заміни новою

 

02. Організація системи шкільної освіти

 

 

 

02-01

Накази директора школи  щодо руху учнів

 

15 років
 

 

02-02

 Навчальний  план школи

 

До заміни новим Ст..553

 

02-03

Освітні програми закладу

 

До заміни новими

Ст..553

 

02-04

Річні статистичні звіти з усіх основних видів діяльності школи (ЗНЗ-1, № 77-РВК, №  83-РВК)

 

Постійно ст. 302б

 

02-05

Особові справи учнів

 

3 роки після закінчення

ст. 494б

 

02.06

Алфавітна книга запису учнів

 

10 років1

ст. 525є

 

 

 

02.07.

Документи (заяви, доповідні, довідки тощо) до наказів щодо руху учнів

 

5 років ЕПК
ст. 44б

 

02.08

Документи (протоколи, звіти, інформації) щодо організації роботи з питань закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації та випуску учнів

 

5 років ЕПК
 ст. 298

 

02-09

Документи (інформації, довідки, звіти  тощо) щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку

 

5 років ЕПК
 ст. 298

 

02-10

Документи (звіти, інформації тощо) щодо участі випускників загальноосвітніх навчальних закладів у зовнішньому незалежному оцінюванні

 

5 років
ЕПК
ст. 298

 

02-11

Документи (копії наказів, плани, інформації, звіти тощо) щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей

 

10 років
ст. 303, ст. 794

 ЕПК Держархіву Харківської обл(протокол від 23.02.2012    № 2)

02-12

Книга обліку  та видачі Похвальних листів і Похвальних грамот

 

10 років
після закінчення книги

 

02-13

Книга обліку видачі атестатів про повну загальну середню освіту

 

75 років
ст.531а

 

02-14

Книга обліку і видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту

 

75 років ст. 531а

 

02-15

Журнал реєстрації наказів щодо руху учнів

 

15 років ст. 121-в

 

02-16

Журнал обліку пропущених і заміщених уроків

 

5 років
ст. 630

 

 

03. Охорона дитинства

 

 

 

03-01

Списки дітей пільгових категорій

 

До заміни новими

Строк зберігання встановлено  ЕПК Держархіву Харківської

03-02

Документи (звіти, довідки, інформації) щодо організації харчування дітей в навчальних закладах

 

5 років ЕПК
ст. 44б, ст. 303

 

03-03

Акти розслідування нещасних випадків з дітьми

 

45 років ЕПК1
ст.453

 

03-04

Журнал реєстрації нещасних  випадків з дітьми

 

45 років1
ст. 477

1 Після закінчення

 

04. Охорона праці,  безпека життєдіяяльності

 

 

 

05-01

Нормативно-правові документи з питань охорони праці та техніки безпеки (копії)

 

Доки не мине потреба

 

05-02

Акти розслідування нещасних випадків з працівниками

 

45 років ЕПК1
ст.453

 

05-03

Журнал реєстрації  нещасних випадків з  працівниками

 

45 років1
ст. 477

Після закінчення

05-04

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці

 

10 років1
ст. 481

Після закінчення

05-05

Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки

 

10 років1
ст. 481

Після закінчення

05-06

Журнал реєстрації інструктажів з БЖД

 

10 років1
ст. 481

Після закінчення

 

06. Науково-методична робота

 

 

 

06-01

Нормативно-правові документи щодо організації науково-методичної роботи (копії)

 

Доки не мине потреба

 

06-02

Документи (Протоколи засідань атестаційної комісії школи,  звіти про проведення атестації) щодо атестації педагогічних працівників

 

5 років

Ст..636

 

06-03

Документи (плани, графіки, довідки) щодо здійснення виховної роботи

 

5 років
ст. 636

 

06-04

Документи (плани, протоколи, довідки, інформації тощо) щодо роботи шкільних методичних об’єднань

 

5 років 
ст. 14а

 

06-05

Документи (копії наказів, плани-графіки, листування тощо) про підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

 

5 років ЕПК
ст.618

 

06-06

Документи (довідки, інформації) про стан викладання базових дисциплін

 

5 років

 ЕПК ДержархівуХарківської обл..(прот. від16.03.2011 № 2)

06-07

Документи (заявки, умови проведення, довідки, програми,)учнівських олімпіад

 

5 років
ст. 64б

 

06-08

Журнал реєстрації протоколів засідань атестаційної комісії

 

3 роки
ст. 122

 

 

 

08. Робота з кадрами та громадянами

 

 

 

07-01

Накази директора школи  з кадрових питань

 

75 років
ст. 16б

 

07-02

Посадові інструкції  працівників школи

 

5 років1
ст. 43

1 Після заміни нови

 

Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії і витяги з наказів при прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк, характеристики, листки з обліку кадрів тощо) працівників школи, оригінали особистих документів офіційного походження (дипломи, атестати, посвідчення, свідоцтва, трудові книжки)

 

75 років1
ст.493в

1 Після звільнення

07-03

Документи про облік трудових книжок і вкладок до них

 

3 роки
ст. 511

 

07-04

Трудові книжки працівників школи

 

До запитання

Не за требу ані -50 років

07-05

Штатний розпис

 

75 років

Ст.37-а

 

07-06

Документи (подання, характеристики, звіти тощо) про подання на нагородження працівників державними, відомчими, регіональними нагородами

 

75 років ЕПК
ст. 654б

 

07-07

Журнал обліку особових справ працівників школи

 

75 років
ст. 528

 

07-08

Журнал реєстрації наказів директора школи з кадрових питань

 

75 років
ст. 121б

 

07-09

Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян

 

5 років
ст. 124

 

 

08. Архів

 

 

 

08-01

Справа фонду

 

 

Постійно

ст. 130

 

08-02

Описи справ постійного зберігання

 

Постійно
ст. 137а

 

08-03

Описи справ з особового складу

 

3 роки1

ст. 137

Після знищ.справ

08-04

Документи (положення,  протоколи засідань) експертної комісії з оцінки цінності документів

 

Постійно

Ст.. 14-а

 

 

Відповідальний за діловодство                                          ______________

 

« ___»___________2018 р.

 

 

СХВАЛЕНО      

Протокол засідання ЕК
Тавільжанської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів                         

 від  21.12.2018 р.№  1

ПОГОДЖЕНО

 Протокол засідання ЕК

відділу освіти, молоді та спорту Дворічанської

районної державної адміністрації

Харківської області

                                                                          

«21 ” грудня 2018 р.

Секретар __________

 

 

 

Підсумковий запис про категорії та кількість справ  Тавільжанської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, заведених у 2019 році в школі

 

 

За строками зберігання

 

Усього

У тому числі:

таких, що переходять

з позначкою «ЕПК»

Постійного

15

4

0

Тривалого (понад 10 років)

14

6

3

Тимчасового
(до 10 років включно)

40

18

7

Разом

69

28

10

 

 

 

Відповідальний за діловодство                   ___________________________       

 

 

 

« ____»____________2018    р.

 

Приєднані документи
Переглядів: 2543
Дата публікації: 14:00 07.08.2018
Директор

Кононенко Надія Василівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (стаття 30 закону України "Про освіту" )
Стаття 30 закону України "Про освіту"Статут закладу освітиСтруктура та органи управління закладу освітиКадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовамиОсвітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмоюТериторія обслуговування, закріплена за закладом освітиЛіцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освітиМова освітнього процесуНаявність вакантних посадМатеріально-технічне забезпечення закладу освітиРезультати моніторингу якості освітиРічний звіт про діяльність закладу освітиПравила прийому до ліцеюУмови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребамиПоложення про внутрішню систему забезпечення якості освітиКошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених
Інформація для батьків
Організація гарячого харчування в ліцеїПоради батькамНова українська школа

Шановні батьки!

Ваша дитина стала школярем. Життя її дуже змінилося. І психологічне значення цієї зміни нам вже відоме - це зміна провідного типу діяльності.

"Моє заповітне бажання - передати тобі ту життєву мудрість, яку називають умінням жити", - звертався в листах В.О. Сухомлинський до своєї доньки. Чи багато знайдеться батьків, які не підписалися б під цими словами видатного українського педагога.

Реалії ХХІ століття вкладають у поняття "уміння жити" свій осучаснений зміст. Хоча словосполучення "життєва мудрість" замінене на "життєві компетенції", постійним залишається прагнення педагогів і батьків допомогти дитині стати щасливою, знайти своє місце в житті.

Пошук